Efes Antik Kenti

Efes Antik Kenti

MÖ 6000 yılında kurulmuş, Dünya’nın önde gelen antik kentlerinden biridir. Kenti kadın savaşçılar yani Amazonlar kuruyor. Arzawa (Ana Tanrıça Kenti) krallığının şehri Apasas’dan geldiği söyleniyor. Öncekileri küçük bir yerleşim birimiyken, zamanla gelişerek büyüyor.

Kaynak: hepgezsem.com

Efes Antik Kent Tarihi

Kent 2. Kez Atina Kralı Kadros’un oğlu Androklos’un çabalarıyla kuruluyor. Arkeolojik veriler MÖ 2000’li yılların sonuna kadar bölgede yerli halkın yaşadığını söylüyor. MÖ 100 yılında Yunan ilgisi artmış. Yunan kolonicilerinin, bugün İonia olarak adlandırılan Ege denizinin doğu kıyısı boyunca yerleşmiş oldukları biliniyor.
Lidya Krallığı döneminde Efes, Akdeniz’in en varlıklı kenti durumundayken Pers Krallığı’na yenilmeleriyle Ege kıyı şeridi üzerinde Pers egemenliği hakim oldu.
MÖ 5.yüzyılın başında İonia kentleri Persler’ e karşı ayaklandığından hızlı bir şekilde ayrılmış ve böylece yılılmaktan kurtulmuş.
MÖ 334 yılında Büyük İskender gelişine kadar Pers hakimiyeti sürmüştür.
MÖ 281 yılında kent Efes adıyla tekrar kurulur ve Akdeniz’in en önemli ticari limanları’ndan biri olur.

Arama Yap